MINŐSÉGPOLITIKA

A P-Development Kft. célja, hogy kiemelkedő minőségű, a szerződéses követelményeknek maradéktalanul megfelelő és a vevők által elvárt hibátlan szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. Mindezen tevékenységeit a fenntartható fejlődés eszmerendszerének szellemében valósítsa meg, és partnereit, üzletfeleit is erre ösztönözze.

A rugalmasság és az innováció mellett ugyanolyan fontos a megbízhatóság a szolgáltatások teljesítése során a mindennapokban. A minőség alatt a fentiek szerint az ügyféligények és – elvárások felismerését és teljesítését értjük, ahol a mértéket az ügyfelek határozzák meg, és amely tekintetben ügyfeleink szolgáltatásunkról alkotott ítélete mérvadó.

Tevékenységünk során törekszünk arra, hogy folyamatosan megfeleljünk, illetve eleget tegyünk az egyre inkább szigorodó környezetvédelmi elvárásoknak, jogi és egyéb előírásoknak. Cégünk kiemelten kezeli a GDPR előírások betartását.

A vezetőség intézkedéseket tett a COVID elleni védekezés és a munkatársak egészségvédelme érdekében.

Tevékenységünk jellegéből adódóan kiemelt figyelmet fordítunk:

  • energia-felhasználásunk elemzésére és a fajlagos mutatók folyamatos javítására;
  • a keletkező hulladékok és veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentésére, gyűjtésük és tárolásuk körülményeinek javítására;
  • külső megjelenésére, a rendre, a tisztaságra és higiéniára.

A P-Development Kft. vezetése és munkatársai elkötelezettek a bevezetett MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, valamint MSZ EN ISO 14 000:2015 környezetirányítási rendszer követelményrendszerének teljesítés iránt.

A P-Development Kft. vezetése valamennyi dolgozója számára biztosítja a bevezetett minőségirányítási rendszer megismerését, a folyamatos továbbképzést, valamint elvárja, hogy napi munkájukban ezen ismereteket alkalmazzák.

Társ- és alvállalkozóinkkal, beszállítóinkkal hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítására törekszünk, minőségi célkitűzéseink elérése érdekében. Elvárjuk, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások, beszállított termékek feleljenek meg saját és megbízóink elvárásainak. Tevékenységüket rendszeresen figyelemmel kísérjük környezeti szempontból, és szerződésbe foglaljuk a rájuk vonatkozó alapvető környezetvédelmi követelményeket.

Hiszünk abban, hogy vevőink elégedettsége és szolgáltatásunk színvonala függ a teljesítéshez szükséges eszközök állapotától és munkatársaink kompetenciájától és elégedettségétől, ezért mindent megteszünk azok megfelelőségéért.

A minőség folyamatos javítása érdekében rendszeresen belső és külső auditot végzünk és végeztetünk, melyek eredményét kiértékelve fejlesztjük tevékenységünket a vevői és minőségügyi elvárásoknak megfelelően.